Lisans Bitirme Projesi-II

Tez Yazım Kuralları için tıklayınız.

ÖNEMLİ DUYURU: 20.03.2017 Pazartesi günü yapılacak görüşme 13.30-18.00 arasında Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ofisinde yapılacaktır.

Proje yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Alıntıların dipnotlarını göstermek, bir sayfada bir kaynaktan en fazla sekiz satır faydalanmak, çalışmanın en az 40 sayfadan oluşması, tez yazım kurallarına uymak, toplantı tarihlerinde yazılan bölümleri kontrol ettirmek, proje bitiminde gerekli belgeleri hazırlamak, savunmaya gelirken projeyi spiral cilt ve CD halinde getirmek.

.

.

.

.

Siyasi Tarih-II

(Lisans) – Salı  – 10.00 (NÖ) – 17.00 (İÖ) – A1

Ders kitabı: Antony Best vd; 20. Yüzyılın Uluslararası Tarihi

Ödev: Dönemin en son dersine kadar öğrenciler 42 saati ders saati olmak üzere toplamda 150 saati tamamlayacak iş yükünü yerine getirip, raporlayacaklardır. Raporlar en son derste toplanacaktır. Ödev yapmak zorunlu değildir. Ödev yapanlara 30 puana kadar ekleme yapılacaktır.

İş yükü: Bir dersin içeriğine ilişkin her türlü faaliyetten oluşur. Ders saatleri, ders saatleri dışındaki zamanlarda yapılan okumalar, izlenen belgeseller, öğrencinin dinleyici olarak katıldığı sempozyum, konferans, panel vb. faaliyetler, ödevler bu kapsamda değerlendirilir.

Ortadoğu

(Lisans) – Perşembe – 13.30 (NÖ) -U3 – 17.00 (İÖ) – İŞ1

Ders kitabı: Bernard Lewis, Ortadoğu: İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi

Dünyada ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi

(Y. Lisans) – Salı – 14.00 – Öğretim Üyesi Ofisi

Dersten başarılı olmak için gereken asgari kriterler şunlardır: Derse en fazla %30 oranında devamsızlık yapmak, ödevleri zamanında ve akademik niteliklere uygun şekilde yapmak, yazılı sınava girmek. Toplam başarı notu ödevlerin 50, yazılı sınavın 50 puan üzerinden değerlendirilmesiyle ortaya çıkar.

Ödev konusu: Her öğrenci tercih ettiği ülkenin kamu diplomasisine ilişkin yayınlanabilir makale niteliğinde bir çalışma hazırlayacaklardır. Ödevlerin son teslim tarihi 23.05.2017‘dir. Ödevlerin sözlü sunum tarihleri:

yl

.

.

.

.

.

.

.

Diplomasi Teorisi ve Uygulaması

(Doktora) – Pazartesi- 10.30 – Öğretim Üyesi Ofisi

Dersten başarılı olmak için gereken asgari kriterler şunlardır: Derse en fazla %30 oranında devamsızlık yapmak, ödevleri zamanında ve akademik niteliklere uygun şekilde yapmak, yazılı sınava girmek. Toplam başarı notu ödevlerin 50, yazılı sınavın 50 puan üzerinden değerlendirilmesiyle ortaya çıkar.

Ödev konusu: Her öğrenci kendi ülkesinin diplomasi tarihine ilişkin yayınlanabilir makale niteliğinde bir çalışma hazırlayacaklardır. Ödevlerin son teslim tarihi 23.05.2017‘dir. Ödevlerin sözlü sunum tarihleri:

dr