Lisans Bitirme Projesi-I (Lisans)

8 Aralık 2017 tarihinde öğrenciler kaynaklarının tamamını (basılı kitap ve makalelerle usb’ye kaydedilmiş internet kaynaklarını) getirecekler ve bu toplantıda kendilerine kaynak araştırma süreci üzerinden vize notu verilecektir. Öğrencilerin her biri için ayrı bir görüşme saati belirlenecek ve yakında burada ilan edilecektir.

LBP Yazım Kuralları İndir

Örnek İçindekiler İndir

Online Akademik Araştırma Notları İndir

Proje konusu olarak ülke incelemesi alanlar için önerilen kaynak: Neil Schlager, Jayne Weisblatt and Orlando J. Perez; World Encyclopedia of Political Systems and Parties, 4th Edition, Facts on File Publishing, New York, 2006.

LBP Vize Notu Görüşme Gün ve Saatleri

 

Dünyada ve Türkiye’de Tarih Yazımı (Doktora)

Ders Çarşamba günleri saat 14.00’te fakültedeki ofisimde yapılmaktadır. Tarafımca yapılacak olan konu anlatımları bittikten sonra dersi alan öğrencilerin hazırladıkları sunumlar çerçevesinde yapacağımız tartışmalarla devam edecektir. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne uygun şekilde öğrencilerin %30 devamsızlık hakları bulunmaktadır. Devamsızlık oranı daha fazla olan öğrenciler dersten otomatik olarak başarısız olacaklardır. Aynı şekilde sunum tarihinde sunumunu yapmayan öğrenciler de dersten başarısız sayılacaklardır. Dönem sonunda öğrencilerin hazırlamış oldukları makalelerdeki konuları içerecek final sınavı yapılacaktır. Makale ve sunum %50, final sınavı %50 olacak şekilde başarı notu hesaplanacaktır. Makale son teslim tarihi 03.01.2018’dir. Bu tarihten sonra getirilecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ders planı şu şekildedir:

 

Kamu Diplomasisi (Lisans – Seçmeli)

Ders Cuma günü Normal Öğretimlerle 10.00’da; İkinci Öğretimlerle 17.00’de İŞL3 sınıfında yapılmaktadır. Ders kitabı Nancy Snow and Philip Taylor (Eds.); Routledge Handbook of Public Diplomacy‘dir. Birkaç hafta diplomasi kavramının ve diplomasi teorisinin açıklanmasıyla devam edecek olan derse ilişkin ayrıntılı plan yakında burada ilan edilecektir. Ders notları hazır olduktan sonra öğrencilerle paylaşılacaktır.

Siyasi Tarih I (Lisans)

Ders Çarşamba günü Normal Öğretimlerle 10.00’da; İkinci Öğretimlerle 17.00’de A4 sınıfında yapılmaktadır. Ders kitabı Clive Ponting; Yeni Bir Bakış Açısıyla Dünya Tarihi‘dir. Birkaç hafta siyasi tarih kavramının ve tarih felsefesiyle ilgili konuların incelenmesiyle devam edecektir.

ÖDEV: Aşağıdaki kitaplardan bir tanesinin en az 20 sayfalık özeti çıkarılacaktır. Ödev Times New Roman yazı tipi, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve kenar boşlukları 3 cm olmak üzere word ortamında hazırlanacaktır. İsteyen öğrenciler el yazısıyla da ödevi hazırlayabilirler. Ödevlerin son teslim tarihi Siyasi Tarih I dersinin final sınav gün ve saati olacaktır. Daha sonra getirilen ödevler alınmayacaktır. Ödevler imza karşılığında sadece şahsıma teslim edilecektir. Başka herhangi bir yere bırakılan ya da kapı altından bırakılan ödevler alınmamış sayılacaktır. Ödevlerden final sınav notuna eklenmek üzere 15 puana kadar puan verilecektir. Ödevi yapma zorunluluğu olmayıp sadece isteyenler yapacaktır. Birbiriyle aynı ödevleri teslim edenler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Kitaplar; 

Thierry Hentsch; Hayali Doğu Batı’nın Akdenizli Doğu’ya Politik Bakışı, Metis Yayınları, 2016.

Herfried Münkler; İmparatorluklar – Eski Roma’dan ABD’ye Dünya Egemenliğinin Mantığı, İletişim Yayınları, 2009.

Küreselleşme (Tezsiz Yüksek Lisans)

Ders notları önümüzdeki haftadan itibaren bu sayfada paylaşılacaktır. 

Yrd. Doç. Dr. A. Behiç Özcan

 

Reklamlar