SİYASİ TARİH II: Ders kitabı Antony Best (vd); Yirminci Yüzyılın Uluslararası Tarihi, Siyasal Kitabevi, 2012.  Ders kapsamında hazırlanacak olan iş yükü raporu ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Vize sınavının soru ve yanıtları buradan paylaşılmayacaktır.  18 Nisan’daki derste yanıtlar açıklanacaktır.

ORTADOĞU: Dersin kitapları Youssef M. Choueiri; Ortadoğu Tarihi, İnkılap Kitabevi, 2012. Bernard Lewis; Ortadoğu: İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi, Arkadaş Yayıncılık, 2005.  Tayyar Arı; Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Savaş, Siyaset ve Diplomasi (İki Cilt), Alfa Yayınları, 2017.

Vize sınavının soru ve yanıtları buradan paylaşılmayacaktır.  20 Nisan’daki derste yanıtlar açıklanacaktır.

LİSANS BİTİRME PROJESİ II:  Görüşme tarihleri ve içerikleri aşağıdadır. Proje Yazım Kuralları’nı indirmek için tıklayınız. Görüşme tarihleri güncellenmiş olup yeni tarihler şu şekildedir:
.
26 Nisan 2018 Perşembe – III. Bölüm Kontrolü (Vize Notu Görüşmesi)
17 Mayıs 2018 Perşembe – Giriş ve Sonuç Kontrolü-Projenin Bitirilmesi
Final Sınav Programına Uygun Bir Günde Savunma Sınavları Yapılacaktır
 
.
26 Nisan’daki görüşme saatleri:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
DİPLOMASİ TEORİSİ VE UYGULAMASI (Doktora):  Öğrenciler için önemli olan üç konu vardır. Devamsızlık: Bir dönem boyunca 3 adet mazeretsiz ve 1 adet mazeretli olmak üzere toplam 4 hafta devamsızlık yapılabilir. Öğrenci sunum yapacağı tarihte devamsızlık hakkını kullanamaz. Makale: Makalelerin (4500-5000 kelime) Turinitin benzerlik oranı %30’u geçemez. Makalelerin son hali 22 Mayıs 2018 Salı günü mesai bitimine kadar e-mail eki olarak word dosyası halinde teslim edilecektir. Makaleler 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı Sınav: Derste tarafımca yapılan sunumlarla öğrenciler tarafından hazırlanan makalelerden sorumlu olunan yazılı sınav da 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Önemli Not: Devamsızlığı yukarıda belirlenen sayıyı aşanların derslere devam etmesine, makale sunmasına ve/veya teslim etmesine ve yazılı sınava girmesine gerek yoktur. Makale sunumunu ilgili tarihte yapmayanların kalan derslere devam etmesine, makaleyi teslim etmesine ve yazılı sınava girmesine gerek yoktur. Makalesini teslim etmeyenlerin ya da makalesinin benzerlik oranı %30’u geçenlerin yazılı sınava girmesine gerek yoktur.
 .
 .
Arif Behiç Özcan
Reklamlar