Siyasi Tarih-II

Final sınavı: 25 adet test sorusundan oluşacak sınav için 25 dk süre verilecektir. Öğrenciler sınavda ders kitabının tamamından ve derste anlatılan konulardan sorumlu olacaklardır.

Ödevlerin teslimi: Ödevler 23 Mayıs 2017 Salı günü saat 18.30-19.30 arasında yeni binadaki ofiste imza karşılığında teslim alınacaktır. Ödevler öğrencinin bizzat kendisi tarafından teslim edilecek olup, başkalarıyla gönderilen ödevler alınmayacaktır.

Ders kitabı: Antony Best vd; 20. Yüzyılın Uluslararası Tarihi

Ödev: Dönemin en son dersine kadar öğrenciler 42 saati ders saati olmak üzere toplamda 150 saati tamamlayacak iş yükünü yerine getirip, raporlayacaklardır. Raporlar en son derste toplanacaktır. Ödev yapmak zorunlu değildir. Ödev yapanlara 30 puana kadar ekleme yapılacaktır.

İş yükü: Bir dersin içeriğine ilişkin her türlü faaliyetten oluşur. Ders saatleri, ders saatleri dışındaki zamanlarda yapılan okumalar, izlenen belgeseller, öğrencinin dinleyici olarak katıldığı sempozyum, konferans, panel vb. faaliyetler, ödevler bu kapsamda değerlendirilir.

Soğuk Savaş ile ilgili derste kullandığım slaytlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. (Slaytlara çalışmak yeterli değildir, sadece konuları daha kolay hatırlamanız için yardımcı olabilecek bir materyal oldukları için sizlerle paylaşılmaktadır. Sınavla ilgili açıklamayı dikkatli bir şekilde okuyunuz).

Slayt-1      Slayt-2     Slayt-3

___________________________________________________________________

Ortadoğu

Final sınavı: 25 adet test sorusundan oluşacak sınav için 25 dk süre verilecektir. Öğrenciler sınavda ders kitabının tamamından (özellikle son iki bölüm), tarafımca yayınlanan makaleden ve derste anlatılan bütün konulardan sorumlu olacaklardır.

Ders kitabı: Bernard Lewis; Ortadoğu: İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi

Makale: A. Behiç Özcan; Küresel ve Bölgesel Dinamikler Işığında Ortadoğu’yu Anlamak (indir)

___________________________________________________________________

Dünyada ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi

Dersten başarılı olmak için gereken asgari kriterler şunlardır: Derse en fazla %30 oranında devamsızlık yapmak, ödevleri zamanında ve akademik niteliklere uygun şekilde yapmak, yazılı sınava girmek. Toplam başarı notu ödevlerin 50, yazılı sınavın 50 puan üzerinden değerlendirilmesiyle ortaya çıkar.

Ödev konusu: Her öğrenci tercih ettiği ülkenin kamu diplomasisine ilişkin yayınlanabilir makale niteliğinde bir çalışma hazırlayacaklardır. Ödevlerin son teslim tarihi 26.05.2017‘dir. 

___________________________________________________________________

Diplomasi Teorisi ve Uygulaması

Dersten başarılı olmak için gereken asgari kriterler şunlardır: Derse en fazla %30 oranında devamsızlık yapmak, ödevleri zamanında ve akademik niteliklere uygun şekilde yapmak, yazılı sınava girmek. Toplam başarı notu ödevlerin 50, yazılı sınavın 50 puan üzerinden değerlendirilmesiyle ortaya çıkar.

Ödev konusu: Her öğrenci kendi ülkesinin diplomasi tarihine ilişkin yayınlanabilir makale niteliğinde bir çalışma hazırlayacaklardır. Ödevlerin son teslim tarihi 26.05.2017‘dir. 

___________________________________________________________________

Diplomasi (Tezsiz Yüksek Lisans)

  1. Hafta Ders Notları (indir)         2. Hafta Ders Notları (indir)

___________________________________________________________________

Lisans Bitirme Projesi-II

Tez Yazım Kuralları için tıklayınız.

Proje yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Alıntıların dipnotlarını göstermek, bir sayfada bir kaynaktan en fazla sekiz satır faydalanmak, çalışmanın en az 40 sayfadan oluşması, tez yazım kurallarına uymak, toplantı tarihlerinde yazılan bölümleri kontrol ettirmek, proje bitiminde gerekli belgeleri hazırlamak, savunmaya gelirken projeyi spiral cilt ve CD halinde getirmek. 

Furkan Çalışkan ve M. Cihad Taşkın

19.06.2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Son Kontrol

21.06.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Savunma

_______________________________________________________________________