ORTADOĞU: Dersin kitapları Youssef M. Choueiri; Ortadoğu Tarihi, İnkılap Kitabevi, 2012. Bernard Lewis; Ortadoğu: İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi, Arkadaş Yayıncılık, 2005.  Tayyar Arı; Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Savaş, Siyaset ve Diplomasi (İki Cilt), Alfa Yayınları, 2017.

BÜTÜNLEME SINAVI: Sınav eşit değere sahip 4 adet klasik sorudan oluşacaktır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınavlarınızda başarılar dilerim.

DİPLOMASİ TEORİSİ VE UYGULAMASI (Doktora):  Öğrenciler için önemli olan üç konu vardır. Devamsızlık: Bir dönem boyunca 3 adet mazeretsiz ve 1 adet mazeretli olmak üzere toplam 4 hafta devamsızlık yapılabilir. Öğrenci sunum yapacağı tarihte devamsızlık hakkını kullanamaz. Makale: Makalelerin (4500-5000 kelime) Turinitin benzerlik oranı %30’u geçemez. Makalelerin son hali 05 Haziran 2018 Salı günü mesai bitimine kadar e-mail eki olarak word dosyası halinde teslim edilecektir. Makaleler 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı Sınav: Derste tarafımca yapılan sunumlarla öğrenciler tarafından hazırlanan makalelerden sorumlu olunan yazılı sınav da 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Önemli Not: Devamsızlığı yukarıda belirlenen sayıyı aşanların derslere devam etmesine, makale sunmasına ve/veya teslim etmesine ve yazılı sınava girmesine gerek yoktur. Makale sunumunu ilgili tarihte yapmayanların kalan derslere devam etmesine, makaleyi teslim etmesine ve yazılı sınava girmesine gerek yoktur. Makalesini teslim etmeyenlerin ya da makalesinin benzerlik oranı %30’u geçenlerin yazılı sınava girmesine gerek yoktur.
FİNAL SINAVI (19 Haziran 2018 saat 15.00 ): Sınav eşit değere sahip ve analitik değerlendirme içeren 4 sorudan oluşacaktır. Sınav süresi 40 dakika olup istenen iki soru yanıtlanacaktır. İhtiyaç halinde ek kağıt kullanılabilecektir. Sınav Uluslararası İlişkiler Bölümü seminer salonunda yapılacaktır. Sınavlarınızda başarılar dilerim.
 .
 .
Arif Behiç Özcan
Reklamlar